NPA ehk Non-Personal Awareness (otsetõlge inglise keelest “mitteisiklik teadlikkus”) on tõhus ja turvaline uue ajastu energiatöö meetod, mis võimaldab kiirel ja lihtsal viisil luua püsivaid muutusi pea kõigisse elu-valdkondadesse, kus on tekkinud probleem, ebakõla, konflikt, rahulolematus, selgusetus või paigalseis.
Tegemist on ainulaadse, sügavalt tervendava kogemusega nii füüsilisel, emotsionaalsel kui ka vaimsel tasandil — pakkudes põnevat eneseavastamist ja ahhaa!-taipamisi, toob see kaasa senise olukorra muutumise, iseenda põhjaliku mõistmise ning vabastava kergendustunde.
NPA meetodit ja lihastestimist õpetas mulle Heidi Plumberg.