Kogemusnõustamine on mõeldud eelkõige inimestele, kes vajavad oma probleemide lahendamiseks teise sarnase kogemuse läbi elanud inimese toetust.
Kogemusnõustaja on inimene, kes on läbi elanud raske olukorra – see võib olla kas psüühiline häire (nt depressioon, ärevushäire ...), füüsiline haigus (nt vähk, nägemispuue ...) või eluline keeruline sündmus (nt erivajadusega lapse kasvatamine, lähedase kaotus, töötus, tõrjutus ...). 
Samas ei saa igaüks, kes kogenud keerulisi olukordi, olla kogemusnõustaja. Selleks peab olema läbinud põhjalikud koolitused, mille käigus õpitakse oma kogemust ära kasutama teise inimese aitamiseks. Koolituse käigus töötatakse läbi oma lugu ja õpitakse, kuidas selle abil julgustada teisi. Läbitöötamine on vajalik ka selleks, et sa nõustamisele tulles ei avastaks, et pead hoopis nõustajat toetama hakkama. Tema on olemas ikka sinu abistamiseks. Oma toetuse saab nõustaja koolituselt, supervisioonidelt ja kovisioonigruppidest. Nii on tal võimalik pühenduda sinu loole.
Kogemusnõustaja on õppinud esmaseid nõustamisoskuseid, nõustamiseetikat ja teab baasteadmisi kriisitööst. Ta tunneb ära ka olukorrad, kus tema teadmistest ja oskustest enam ei piisa ja oskab sind vajadusel juhatada sind muude abivõimalusteni.