Minu nimi on Kaja Korolev. Sündinud olen 1969. aastal. Mul on kolm suureks kasvatatud last: poeg ja kaks tütart. Tunnen rõõmu lastest ja suhetest, milles valitsevad hoolimine, armastus ja tasakaal. Olen õppinud Tallinna Ülikoolis alushariduse pedagoogikat  ja alates 1994. aastast  töötanud lastega. 

Aina rohkem on jõudnud minuni lapsi, kes ei suuda end ohjeldada, on impulsiivsed, agressiivsed, ei oska käituda või ei saa endaga hakkama. Tunnen rõõmu ja rahulolu, kui suudan kedagi aidata ja näen, et laps on arenenud enesekindlaks ja endaga hästi läbisaavaks väikeseks inimeseks. Ülle Toomeoja loengut kuulates jõudis minuni arusaamine, et L.I.F.E. seadme abil on võimalik neid lapsi aidata kiiremini ja efektiivsemalt. Tundsin, et tahaksin oma kogemusi kasutades ja end veel edasi arendades aidata veel rohkem inimesi. Nii läbisin teraapia koolituse Biofeedback (Biotagasiside) terapeudi Ülle Toomeoja juures. Ülle on mind õpetanud  ja jaganud oma praktilisi kogemusi Biofeedback teraapia alal. Ülle Toomeojast LOE EDASI SIIT

Mul on soov inimesi aidata ja nende maailma paremaks muuta. Teen seda aidates neil paremini aru saada asjadest, toetades ja julgustades neid ning õpetades tundma rõõmu ja tänulikkust.

Huvialadeks on mul psühholoogia, bioenergeetika, võngetel põhinev meditsiin, loodus, investeerimine, numismaatika, rattasõit, matkamine, ujumine ja enese arendamine. Enese arenguga seoses olgu märgitud sellised nimed nagu Angele Jakobson, Roland Tokko (Edu Akadeemia), Brandon Bays, Jack Canfield, Eric Edmeades, Kaido Kubri, Karmo Kivi, Heidi Plumberg, Marlen Annabel Kubri, Merike Kütt, Kristel Treier, Alar Ojastu, Rain Tunger jt.  

LÄBITUD KOOLITUSI:

- Arenguvestluse läbiviimine. Lapsevanema nõustamine, AHA Keskus OÜ
- Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine, Saue Lasteaed Midrimaa
- Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod, OÜ Jakobson ja Rakaselg
- Innovaatilised võimalused lapsest lähtuva õpikäsitluse rakendumiseks, teabepäev, SA Innove, ELAL, HTM
- Lapse arengu hindamine. Koolivalmiduskaart, AHA Keskus OÜ
- Käitumishäire on nagu palavik, EKN
- Egost teadlikuks saamine, Chakra Flow OÜ
- Laste sotsialiseerimine, Keila Lasteaed Miki
- Häälikust täheni: eeltöö lugema ja kirjutama õppimiseks lasteaias, OÜ Logoserv Koolitus
- Nõustamis- ja suhtlemisoskused. Stress ja konfliktijuhtimine, Koolituskeskus Vilko MÜ
- Kuidas märgata väärkoheldud last, Põhja Prefektuur ja Sotsiaalkindlustusamet
- 3-7aastase lapse vaimse arengu hindamine J.Strebeleva metoodika järgi, Avita MTÜ
- Koolivalmidus, Viivi Neare
- Lapse arengu iseärasused vanuses 1-3 aastat, MTÜ "Hea Algus"
- Koostöö ja suhted lasteaias, Lastekaitse Liit
- Eesmärkide saavutamise kunst, Balanced Life OÜ
- Ma ju tean, miks ma ei tee?, Balanced Life OÜ